Monthly Archives: May 2014
http://youtu.be/8pJGRF3PJOk   WE ARE SORRY FOR THAT ! As you know about the recent unfortunate incidents caused by some individuals in Binh Duong and Vung Ang, Vietnam and some of you are wondering what’s really happening in Vietnam. Some workers from Binh Duong and Vung Ang were not able to […]

LOVE INSPIRE US – NOT WAR9
Chị Hằng Mai Anh hỏi ‘tại sao em không nhập thực phẩm có chứng nhận của Châu Âu về mà bán, dễ bán hơn nhiều chứ mấy cọng rau biết đến bao giờ mới khá?’   Thực tâm là vì em thấy nhục lắm, thưa anh! Đất nước 65% dân […]

THƯƠNG !!!