Daily Archives: May 12, 2014


9
Chị Hằng Mai Anh hỏi ‘tại sao em không nhập thực phẩm có chứng nhận của Châu Âu về mà bán, dễ bán hơn nhiều chứ mấy cọng rau biết đến bao giờ mới khá?’   Thực tâm là vì em thấy nhục lắm, thưa anh! Đất nước 65% dân […]

THƯƠNG !!!