Monthly Archives: June 2014


9
Miềng không mê bóng đá nhưng mê cổ vủ cho đội miềng ủng hộ, mang tính thắng – thua. Thắng thì đã 20 phút, thua là buồn 2s 🙂 Hồi học đại học, lớp miềng 2/3 là con trai, trong đó có 1/3 là mê cá độ. Đến các mùa […]

BẠN MIỀNG – PHẦN 15: DŨNG CHÓTrong môi trường quân đội, có 4 dạng năng lực khác nhau: – Vừa dốt vừa nhác: cứ nuôi để đó, không can thiệp chi hết. Lúc ra trận, tướng hô Chiến là đẩy toàn bộ số quân này ra trước. Chỉ có đường tiến, không có đường lùi. – […]

THUẬT DỤNG QUÂN1
Hồi học ở Huế miềng ở Ký túc xá Tây Lộc suốt ba năm. Đến năm thứ tư em gái miềng đậu đại học, vô ở với miềng, rứa là hai chị em chuyển ra thuê nhà ở ngoài. Miềng ở nhà bà Vy, số nhà 16 đường La Sơn Phu […]

PHẦN 14: BÀ VY