Daily Archives: July 19, 2014


Ngày lên nhận gian hàng hội chợ, miềng với em Nhung cứ đứng giữa gian hàng trống trơn nhìn quanh mà không biết bắt đầu như răng. Cảm giác hắn bơ vơ với chênh vênh dễ sợ. Chú bán Bún ở gian hàng cạnh bên tốt bụng vô cùng. Chú […]

NHẬT KÝ CON BUÔN: 19/7 – PHỦ PHÀNG