Daily Archives: July 26, 2014


Sáng ngủ nướng đến tận bảy rưỡi, bữa ni ở với ba mạ sướng, không còn bị đập dậy lúc 6h sáng nữa. Loay xoay ngoài xưởng mắm với ba miềng đến tận trưa, nói con buồn ngủ quá ba ơi, con vô ngủ đây. Miềng luôn vỗ ngực tự […]

NHẬT KÝ CON BUÔN: 26/7/14