Daily Archives: September 15, 2014


  Miềng tính không kể chuyện này vì nó là một chuyện buồn, buồn nhất, và căng thẳng nhất trong chuyến đi học ni của miềng. Hai ngày cuối tuần miềng không nói không rằng, chẳng thiết nghe nhạc, viết lách chi, chỉ đóng cửa nằm trong phòng, ra biển […]

CẨN THẬN VỚI CÁC BẠN TRUNG ĐÔNG