Daily Archives: October 16, 2014


  Post ni viết khi đang đợi máy bay ở sân bay Hong Kong. Khi anh đi một đoàn đưa tiễn Khi anh về lủi thủi mình anh 🙂 Xào từ câu Khi anh đi không người đưa tiễn Khi anh về năm bảy thằng khiêng Tội lỗi, tội lỗi. […]

ĐỤNG MÔ NGỦ NẤY