Daily Archives: October 23, 20141
  Ba miềng là trai Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tính ba miềng nghiêm khắc, nóng nảy nhưng tốt bụng và rất có tâm. Ba miềng hay tự hào: “Con gái nhờ đức cha”, là rứa đó. Cái đức nó đến từ sự dạy dỗ về cách suy nghĩ, cách sống […]

LỜI DẠY CỦA BA – VỀ ĂN UỐNG