Daily Archives: November 4, 2014


    Trong trường Fransis Xavier ở Canada có một canteen do công ty Sodexo thầu, nấu ăn tập thể cho sinh viên và giáo viên trong trường, phục vụ dang buffe. Canteen nằm trong building, tên là Morrison, miềng nghĩ ông có công chi với trường nên mới lấy […]

TAO CÓ CHỮA VỚI MORRISON