Daily Archives: November 19, 2014


25
Trong những buổi training về Public Speaking for Leaders, điều làm miềng ngạc nhiên là các bạn của miềng đang làm những việc rất tuyệt. Họ có những suy nghĩ, ý tưởng rất thú vị về cuộc sống, về hạnh phúc, về kinh doanh, tình yêu, về sự thay đổi…Các […]

CREATE A PLATFORM FOR LEADERS