Daily Archives: November 24, 2014


10
  Qua một thời gian dạy các khóa Public Speaking for Leaders (Thuyết trình dành cho lãnh đạo), điều mình nhận thấy là hầu hết các bạn đều gặp vấn đề về PHÁT ÂM. Cái này mình hiểu vì bản thân mình đã từng phải vật lộn với nó suốt […]

LỚP LÍU LƯỠI -XÓA MÙ TIẾNG ANH