Yearly Archives: 2014


Trong môi trường quân đội, có 4 dạng năng lực khác nhau: – Vừa dốt vừa nhác: cứ nuôi để đó, không can thiệp chi hết. Lúc ra trận, tướng hô Chiến là đẩy toàn bộ số quân này ra trước. Chỉ có đường tiến, không có đường lùi. – […]

THUẬT DỤNG QUÂN


1
Hồi học ở Huế miềng ở Ký túc xá Tây Lộc suốt ba năm. Đến năm thứ tư em gái miềng đậu đại học, vô ở với miềng, rứa là hai chị em chuyển ra thuê nhà ở ngoài. Miềng ở nhà bà Vy, số nhà 16 đường La Sơn Phu […]

PHẦN 14: BÀ VY

http://youtu.be/8pJGRF3PJOk   WE ARE SORRY FOR THAT ! As you know about the recent unfortunate incidents caused by some individuals in Binh Duong and Vung Ang, Vietnam and some of you are wondering what’s really happening in Vietnam. Some workers from Binh Duong and Vung Ang were not able to […]

LOVE INSPIRE US – NOT WAR


9
Chị Hằng Mai Anh hỏi ‘tại sao em không nhập thực phẩm có chứng nhận của Châu Âu về mà bán, dễ bán hơn nhiều chứ mấy cọng rau biết đến bao giờ mới khá?’   Thực tâm là vì em thấy nhục lắm, thưa anh! Đất nước 65% dân […]

THƯƠNG !!!