Daily Archives: January 3, 2015


2
The Enzym Factor của Tiến sỹ – Bác sỹ Shina người Mỹ, gốc Nhật, người phát kiến ra phương pháp mổ nội soi chia sẻ. Hiếm có quyển sách nào làm mình thức 3 đêm liên tục để đọc xong như quyển này. Mới xuất bản, quyển sách đã bán […]

ĐẶT SÁCH THE ENZYM FACTOR


  PERSONAL INFORMATION Name:  Dao Thi HANG Mobile:  (+84) 932 093 593    DOB: 11/4/1985 Email: hang.dao.bbb@gmail.com  — Personal blog — On Media What I can offer Consult and set up business for start up and social enterprise (Free) Public speaking coach for entrepreneurs and politicians Leadership and self development training and coach […]

DAO THI HANG’CV