Daily Archives: January 3, 2015


2
The Enzym Factor của Tiến sỹ – Bác sỹ Shina người Mỹ, gốc Nhật, người phát kiến ra phương pháp mổ nội soi chia sẻ. Hiếm có quyển sách nào làm mình thức 3 đêm liên tục để đọc xong như quyển này. Mới xuất bản, quyển sách đã bán […]

ĐẶT SÁCH THE ENZYM FACTOR


PDF format PERSONAL INFORMATION Name:  Dao Thi HANG Mobile:  (+84) 932 093 593    DOB: 11/4/1985 Email: hang.dao.bbb@gmail.com Office: 380B Nam Ky Khoi Nghia, District 3, HCMC What I’m offering English Coach Interpreter Public speaking Training Leadership and self development mentoring Startup consultant WORKING EXPERIENCE Managing Director BambooBoat Fish Sauce Enterprise, […]

DAO THI HANG’CV