Daily Archives: January 10, 2015


29
Bài ni rất hay, các bạn chuẩn bị có con nên biết. Dù vườn không nhà trống nhưng vẫn copy từ blog của chị Tâm Phan cất lại đó lúc mô lấy chồng đưa ra nhâm nhi. Nếu miềng có con trước khi đọc bài viết này thì miềng sẽ […]

LẦN ĐẦU LÀM MẸ


1
  Ba miềng là tộc trưởng. Quê nội miềng còn nặng nề chuyện ni lắm. Mạ miềng mần hai phát Thị Mẹt Nội miềng nói: Giống ni chắc không có con trai. Mạ miệng nghĩ bụng: ẻ, chồng không chồng thì thôi, có hai mẹt là ngon rồi, rồi khăn […]

BẠN MIỀNG: PHẦN 17 – CU LỲ