Daily Archives: January 22, 2015


1
Mấy ngày trước mình nhận được cuộc gọi của một bạn. Bạn có con mới hai tuổi nhưng muốn cho con gặp gỡ, giao tiếp nói chuyện với người nước ngoài từ bây giờ. Theo bạn: Nếu cho con tiếp xúc TA như vậy từ bây giờ thì sẽ bằng […]

VIẾT CHO CÁC MẸ YÊU CON