Monthly Archives: February 2015


CÁC HỌC BỔNG DÀNH CHO PHỤ NỮ  Phần 1: Life is a journey – not destination  Phần 2: Bạn cần ít nhất 3 metors giỏi Phần 3: Learn To Be – Not To Do Phần 4: Tâm thế apply & Thể hiện tố chất lãnh đạo như thế nào? KHÓA […]

VƯƠNG QUỐC HỌC BỔNG


2
  Học bổng tiến sỹ số lượng nhiều hơn học bổng thạc sỹ rất nhiều. Bởi vì tiến sỹ được xem là người đi làm, chứ không còn đi học nữa. Bạn sẽ trực tiếp làm một phần dự án của thầy hướng dẫn và được trả lương, đóng thuế […]

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU – QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA ...


17
CÁC  KHOÁ ONLINE English Mastery ONLINE (From zero to hero) cho các bạn từ 18-45 tuổi. khai giảng ngày 6 hàng tháng, học trong vòng 10-12 tháng từ 5-6:30 hàng ngày. Join for more. Khoá Chuẩn từ Quốc tế cho học sinh cấp 2 học liên tục trong 3 tuần. […]

KHOÁ HỌC