Monthly Archives: February 2015


CÁC HỌC BỔNG DÀNH CHO PHỤ NỮ  Phần 1: Life is a journey – not destination  Phần 2: Bạn cần ít nhất 3 metors giỏi Phần 3: Learn To Be – Not To Do Phần 4: Tâm thế apply & Thể hiện tố chất lãnh đạo như thế nào? KHÓA […]

VƯƠNG QUỐC HỌC BỔNG


2
  Học bổng tiến sỹ số lượng nhiều hơn học bổng thạc sỹ rất nhiều. Bởi vì tiến sỹ được xem là người đi làm, chứ không còn đi học nữa. Bạn sẽ trực tiếp làm một phần dự án của thầy hướng dẫn và được trả lương, đóng thuế […]

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU – QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA ...


17
Quá trình 18 năm học tiếng Anh, luyện IELTS, đi du học và trải nghiệm trong môi trường nói tiếng Anh đã giúp Hằng nhận biết rỏ ràng một người học tiếng Anh nên bắt đầu từ đâu, học như thế nào và tại sao lại học như vậy. Hằng […]

FOUNDATION ENGLISH PROGRAM