Daily Archives: February 7, 2015


4
Quá trình 18 năm học tiếng Anh, luyện IELTS, đi du học và trải nghiệm trong môi trường nói tiếng Anh đã giúp Hằng nhận biết rỏ ràng một người học tiếng Anh nên bắt đầu từ đâu, học như thế nào và tại sao lại học như vậy. Hằng […]

FOUNDATION ENGLISH PROGRAM