Daily Archives: April 8, 2015


Hồi học ở Đại học Nông Lâm Huế, miềng là “chị Hai” của lớp, chuyên trà lá phục vụ nhu cầu ăn chơi hú hí của bà con trong lớp. Ví dụ: sinh nhật của thằng Dũng Chó thì đi mua xoài về bào làm nộm tai heo rồi ngồi […]

NGÀY PHỤ NAM