Daily Archives: April 10, 2015


Ngày mồng 6 Tết, khi đang đi gội đầu ở quán cắt tóc gần nhà ở thị trấn Ái Tử, Quảng Trị. Lúc đó miềng đã chốt khóa 2 của LeaderTalks sẽ gồm 5 lớp: 3 lớp Líu Lưỡi – Luyện chuẩn phát âm, 1 lớp Giao tiếp cho người […]

BẠN MIỀNG: PHẦN 18 – CHỊ THU