Daily Archives: May 13, 2015


17
Học Tiếng Anh cần sự liên tục, liên tục và LIÊN TỤC... Bạn đang học mà bạn bỏ chỉ 2 TUẦN là coi như quên sạch trơn... Nó có nghĩa là BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU. Đó là lý do rất nhiều bạn dù, đã học tiếng Anh 5 năm, […]

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM