Daily Archives: May 13, 2015


103
  Có hai thứ mà tiền nhiều mấy cũng không mua được, đó là Tuổi trẻ và giỏi Tiếng Anh.   Học Tiếng Anh cần sự liên tục, liên tục và liên tục. Đang học tiến bộ ngon lành mà bạn bỏ khoảng 2 tuần là coi như quên sạch […]

HAMA INTENSIVE