Monthly Archives: June 201513
Hồi miềng bắt đầu dạy khóa đầu tiên của Líu Lưỡi, có cô bé là bạn trên facebook đăng ký theo học. Nhìn hình avata cu-te kinh, tên bé là Tịnh Duyên.   Hình như nó được sinh cái miệng ra trước, nên nói cười luyên thuyên suốt, nhìn rất […]

BẠN MIỀNG: PHẦN 20 – TỊNH DUYÊN


6
Hôm nay dạy hai lớp Đi Buôn và Bán thân xong, trong người thấy rất đã vì hôm ni miềng dạy về phần Sense of Purpose, cái ni hắn khó dạy với khó truyền tải lắm. Mà miềng đã làm được, quan sát cách mấy bạn tiếp nhận thông tin […]

CHỢ ĐẦU MỐI
Phần 1: Tại sao nên học tiếng Anh? Phần 3: Du học Mỹ: Chuyển ngành, khó khăn ? Ngoại trừ cái giao tiếp ra thì  điểm lợi của Tiếng Anh thứ Hai mà mình muốn chia sẻ ở đây là lợi ích đi du học. Đi du học tất cả […]

PHẦN 2: CÁI LỢI CỦA ĐI DU HỌC