Daily Archives: June 28, 2015


13
Hồi miềng bắt đầu dạy khóa đầu tiên của Líu Lưỡi, có cô bé là bạn trên facebook đăng ký theo học. Nhìn hình avata cu-te kinh, tên bé là Tịnh Duyên.   Hình như nó được sinh cái miệng ra trước, nên nói cười luyên thuyên suốt, nhìn rất […]

BẠN MIỀNG: PHẦN 20 – TỊNH DUYÊN