Daily Archives: August 18, 2015


1
Tối qua đi dạy Líu Lưỡi về. Mệt, đuối nhưng sau khi tìm hiểu về Ba chị em nhà họ Tống, không thể không viết về ba chị em đặc biệt này.   Lịch sử Trung Hoa đầu thế kỷ 20 chi phối bởi ba chị em nhà họ Tống. […]

BA CHỊ EM NHÀ HỌ TỐNG