Daily Archives: September 7, 2015


Hôm ni là ngày đầu tiên miềng khai giảng Lớp Líu Lưỡi, Khóa 5. Thường buổi đầu tiên miềng sẽ đứng ở dưới lâu hơn một chút để chào các bạn mới đến và chỉ các bạn sang hẻm đối diện gửi xe. Đang đứng chờ thì thấy một người […]

HỌC TIẾNG ANH ĐỂ CHIA SẺ TRÊN TED.COM