Yearly Archives: 2016  Written by Ngan Chau – Our Tu học’s student Tuesday, 8 November 2016 I woke up early at 6 o’clock It was pretty cold When I woke up, I could hear Nancy and James’s voice in the kitchen I stepped out of the bedroom I saw them cooking in […]

A DAY IN MARY’S LIFE


Trăn trở đầu tiên của người học Tiếng Anh là tìm môi trường nói tiếng Anh để học TA => Sai lầm ! Một em gái sau khi tốt nghiệp Đại học xong, về quê xin việc ở một công ty tư nhân. Làm việc một thời gian thấy kiến […]

ĐỪNG NÓI TIẾNG ANH SỚMInput – Output (Đầu vào – Đầu ra) Có một điều là khi bắt đầu học tiếng Anh, ai cũng muốn học nói, học giao tiếp và viết được. Nói và viết thuần thục luôn là mong đợi của bất cứ một người nào bắt đầu học tiếng Anh.  Điều […]

TÂM SỰ VỚI CÁC MẸ