Daily Archives: August 4, 2016


Trăn trở đầu tiên của người học Tiếng Anh là tìm môi trường nói tiếng Anh để học TA => Sai lầm ! Một em gái sau khi tốt nghiệp Đại học xong, về quê xin việc ở một công ty tư nhân. Làm việc một thời gian thấy kiến […]

ĐỪNG NÓI TIẾNG ANH SỚM