Daily Archives: November 22, 2017


Chung quy lại, đàn bà khổ vì hai người trong cuộc đời họ: Chồng & Con. Ngoài ra không có ai đủ năng lực để làm cho họ khổ. Với chồng nó ở chỗ họ muốn chồng CHUNG THUỶ  và giúp họ nuôi con. Với con nó ở chỗ họ […]

CHỮA LÀNH 8: VÌ SAO ĐÀN BÀ KHỔ?