Daily Archives: September 11, 2018


Bắt đầu từ tháng 9/2018, Hằng sẽ mở lớp dạy kèm Tiếng Anh cho học sinh cấp 1-2&3 ở Thị xã Gia Nghĩa.  Khoá 2: Khai giảng 17/2/2019 Khoá 4: Ra Tết  Mục tiêu: Đào tạo một nhóm nhỏ học sinh ở Gia Nghĩa nói tiếng Anh chuẩn, tự tin, […]

LỚP KÈM TIẾNG ANH GIA NGHĨA