Daily Archives: September 11, 2018


Bắt đầu từ tháng 9/2018, Hằng sẽ mở lớp dạy kèm Tiếng Anh cho học sinh cấp 1-2&3 ở Thị xã Gia Nghĩa.  Khai giảng vào chủ nhật thứ 4 của tháng.  Các anh chị có thể theo dõi ở Page này để đăng ký cho con.  Mục tiêu: Đào […]

LỚP KÈM TIẾNG ANH GIA NGHĨA