Daily Archives: September 11, 2018


Bắt đầu từ tháng 9/2018, Hằng sẽ mở lớp dạy kèm Tiếng Anh cho học sinh cấp 1 và cấp 2 ở Thị xã Gia Nghĩa.  Mục tiêu: Đào tạo một nhóm nhỏ học sinh ở Gia Nghĩa nói tiếng Anh chuẩn, tự tin, phát triển tư duy phản biện, […]

DẠY KÈM TIẾNG ANH TRẺ EM