Daily Archives: April 13, 2020


Áp dụng triết lý giáo dục Stainer trong việc dạy và học tiếng Anh. Mục đích giáo dục của Stainer hướng đến đó là phát huy các tiềm năng của con người, hướng đến mục đích cao nhất của đời sống: sự trưởng thành trong đời sống tâm linh. Nó […]

WILLING – FEELING AND THINKING