Daily Archives: August 16, 2020


  Nếu như trong văn nói, sai lầm của người học là nói cho nhiều, nói cho nhanh cuối cùng không ai hiểu mình đang nói cái gì, mất chục năm loanh quanh phải học lại từ đầu từ phát âm, phải chú ý tiểu tiết ở trọng âm, âm […]

42. TIỂU TIẾT LÀM NÊN CHUYỆN