CÁC BÀI LUYỆN CỦA HỌC VIÊN


Líu Lưỡi Online

 

Lê Thanh Tâm, Luyện Luca System ngày 52

Phạm Bích Lan, ngày 27 Luca System

Hoàng Thiên Ân, lớp 9 Đà Nẵng K22, tốt nghiệp giai đoạn coach, chuẩn phát âm quốc tế.

Comments are closed.