ABOUT ME  Sáng mai mở mắt ra là tròn 30 tuổi. Cha mạ ơi, con đã 30, mau dữ tợn dữ dằn, hihi. Miềng cứ nghĩ miềng mới 24 hay 26 tuổi chi đó thôi, vẫn chiều chiều thả hồn theo gió dọc đường về xã Triệu Vân, đầy phi lao […]

TUỔI 30


  PERSONAL INFORMATION Name:  Dao Thi HANG Mobile:  (+84) 932 093 593    DOB: 11/4/1985 Email: hang.dao.bbb@gmail.com  — Personal blog — On Media What I can offer Consult and set up business for start up and social enterprise (Free) Public speaking coach for entrepreneurs and politicians Leadership and self development training and coach […]

DAO THI HANG’CV