NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO25
Trong những buổi training về Public Speaking for Leaders, điều làm miềng ngạc nhiên là các bạn của miềng đang làm những việc rất tuyệt. Họ có những suy nghĩ, ý tưởng rất thú vị về cuộc sống, về hạnh phúc, về kinh doanh, tình yêu, về sự thay đổi…Các […]

CREATE A PLATFORM FOR LEADERS
19
Miềng có thói hay thích phát biểu trong lớp, từ hồi tiểu học, tay giơ thẳng, người rướn lên khỏi bàn, miệng bô bô em em khí thế lắm. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui và ngày mô không phát biểu được là miềng bứt rứt lắm, kiểu […]

KEEP YOUR HANDS RAISE UP