THUẬN TỰ NHIÊN


TS dạy rằng tất cả mọi người sinh ra đều phải ăn, ai ăn thì tồn tại, không ăn thì không thể tồn tại và có ăn mới có thể suy nghĩ, nói năng, hành động, thương ghét,…. Nơi nào không có thức ăn thì không thể có sự sống, […]

TTN6: THỰC PHẨM LÀ GÌ


Chủ đề này rất quan trọng vì nó mang cho chúng ta kiến thức căn bản về ăn uống vì từ xưa các sách về ăn uống đều không nói về những thứ căn bản. Và với kiến thức tổng hợp từ nhiều tài liệu khoa học cũng như các […]

TTN 5: TRẬT TỰ VŨ TRỤ
Khi nói về bệnh tật người ta thường hay nói tới axit và kiềm, hai yếu tố này chính là để có thể tư vấn trong vấn đề ăn uống, chữa bệnh để thay thế cho âm dương trong khoa học hiện đại ngày nay. Tuy nhiên axit và kiềm […]

THỰC DƯỠNG 2: ACIT VÀ KIẾM


Ghi chép từ bài nói chuyện của cô Thu Vinh tại làng Hama Đăk Nông 22/12/2016. Người ghi chép: Phạm Thanh Tùng Thực dưỡng dựa trên thuyết âm dương của phương đông, được TS Ohsawa tổng kết trong cuốn sách “Vô song nguyên lý”- sự thống nhất của trật tự […]

TTN 1: ÂM VÀ DƯƠNG


Hôm nay lớp tiếng anh cho trẻ em ở bình dương có thêm hai bạn mới. Từng bạn một lên giới thiệu về bản thân. Bạn Mây giới thiệu như ri: Con ở nhà tên Mây, đi học tên Khánh Tiên. Con có một em trai mà em trai quậy […]

TRẺ CON THIỆT ĐÁNG YÊU