TƯ VẤN


Trong môi trường quân đội, có 4 dạng năng lực khác nhau: – Vừa dốt vừa nhác: cứ nuôi để đó, không can thiệp chi hết. Lúc ra trận, tướng hô Chiến là đẩy toàn bộ số quân này ra trước. Chỉ có đường tiến, không có đường lùi. – […]

THUẬT DỤNG QUÂN