Uncategorized



Ngày Mạ đau bụng đẻ em, chị tròn 10 tuổi, nách chị đã bồng hai đứa em cho hăm, em là đứa thứ ba. Mạ trở dạ, ba chở chị lên kêu bà mụ ở trên đường tàu. Mụ đỡ tên chi chị quên rồi, nhưng mặt thì chưa quên, […]

28. SINH NHẬT 20 CỦA TÈO


Khi lạy xuống, hạ toàn thân trước bậc tôn kính như tổ tiên huyết thống hay tâm linh, là ta muốn quy phục về giá trị thật – lành – đẹp. Bản ngã kiêu ngạo, tự hào hay muốn chứng tỏ, thể hiện sẽ được lắng dịu xuống và tan biến […]

HƯỚNG DẪN CÁCH LẠY TỔ TIÊN







Phần 1: Tại sao nên học tiếng Anh? Phần 3: Du học Mỹ: Chuyển ngành, khó khăn ? Ngoại trừ cái giao tiếp ra thì  điểm lợi của Tiếng Anh thứ Hai mà mình muốn chia sẻ ở đây là lợi ích đi du học. Đi du học tất cả […]

PHẦN 2: CÁI LỢI CỦA ĐI DU HỌC


Với môn Nói, cái khó nhất là phát âm chuẩn. Nếu phát âm thiếu âm cuối thì như nói tiếng Việt không có dấu (kiểu như cà có cuống với cà không cuống). Nếu nhấn sai trọng âm thì giống như người dân tộc nói tiếng Kinh, cứ bằng bằng, […]

TỰ CHỈNH SỬA CHO CHÍNH MÌNH