KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH166
Mình đã định viết về hành trình học tiếng Anh và kinh nghiệm apply học bổng khi biết tin được học bổng Năng lực lãnh đạo (ALA) của chính phủ Úc. Nhưng phần thì lúi búi chuẩn bị khăn gói quả mướp vượt đại dương, phần lại muốn kiểm nghiệm […]

IELTS THẦN CHƯỞNG: PHẦN 1 – TẠI SAO MÌNH VIẾT?