TINH THẦN TÌNH NGUYỆN- TINH THẦN CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG


Tinh thần tình nguyện, tinh thần cốt lõi của người thành công.
 
Khi vào nhà thấy nhà bẩn, đi tìm cái chổi để quét.
 
Ra ngoài đường, thấy mẻ chai, dù không phải mình vứt, vẫn nhặt đi cất.
 
Vào văn phòng công ty, thấy lọ hoa chưa thay nước, có mùi hôi, không cần chờ cô tạp vụ, đi thay nước.
 
Khi có tinh thần tình nguyện, làm những việc không thuộc phận sự của mình, mà vẫn sẳn sàng làm, làm tốt và không cần đáp trả.
 
Đó là tinh thần cốt lõi của người thành công.
 
Chúng ta sẽ học vô cùng nhiều điều khi làm những việc nhỏ như vậy. Việc nhỏ chứ không hề vặt vãnh.
 
Mình để ý các người bạn đại học, hè nào cũng xung phong đi lao động tình nguyện, các bạn tốt nghiệp xong, bạn nào cũng độc lập, tự chủ và có cuộc sống vui tươi.

 
 
 

Comments are closed.