Daily Archives: June 18, 2014


1
Hồi học ở Huế miềng ở Ký túc xá Tây Lộc suốt ba năm. Đến năm thứ tư em gái miềng đậu đại học, vô ở với miềng, rứa là hai chị em chuyển ra thuê nhà ở ngoài. Miềng ở nhà bà Vy, số nhà 16 đường La Sơn Phu […]

PHẦN 14: BÀ VY