Daily Archives: November 9, 2014


43
1. Tại sao ăn hết nữa chai thì nước mắm sậm màu? Khi bạn mở nắp, không khí và hơi nước lọt vào, mắm bị oxy hóa nên chuyển màu. Đây là hiện tượng bình thường của nước mắm nhĩ, không ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm. Hồi xưa […]

TẠI SAO MẮM NHĨ ĐÓNG CẶN, TRỞ MÀU?