Daily Archives: January 5, 201510
Hàng tuần, Hằng có các buổi networking giữa các người bạn nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới với các bạn Việt Nam. Mục đích: (1) Tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh (2) Biết thêm các nền văn hóa, con người, thời tiết của các nước khác […]

MAKE FRIENDS AND HAVE FUN <3