Daily Archives: January 7, 2015


1
Khi mới bắt đầu tập nói tiếng Anh với người nước ngoài, biết cách đặt câu hỏi rất quan trọng. Thường khi mình đặt câu hỏi các bạn Tây (nói chung) hay hỏi lại là bởi vì hai lý do: (1) Câu hỏi bạn đặt ra nó trực diện quá, […]

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI