Daily Archives: January 28, 2015


Rất nhiều trong số các bạn học tiếng Anh 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm nhưng vẫn không tự tin để nói tiếng Anh. Viết một email, một đoạn tiếng Anh sai rất nhiều lỗi ngữ pháp dù trong thời gian đó, bạn toàn được học ngữ pháp. […]

BẠN ĐANG BẾ TẮC VỚI TIẾNG ANH?