Daily Archives: March 10, 2015


Những học viên tìm đến mình đều gặp một tình trạng chung: Sau hơn 10 năm học tiếng Anh từ năm lớp 6 đến lớp 12 và 4 năm đại học, các bạn vẫn không thể mở miệng ra nói tiếng Anh khi gặp người nước ngoài.   Câu chuyện […]

CÁCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ