Daily Archives: May 15, 2015


Ai đã từng học tiếng Anh, từng giao tiếp với người nước ngoài hoặc đã từng đi du học thì mới hiểu việc PHÁT ÂM CHUẨN quan trọng và cần thiết như thế nào?   Theo cách truyền thống được dạy từ hồi phổ thông đến đại học, khi học […]

LÍU LƯỠI HÈ CHO HỌC SINH CẤP 1,2,3