Monthly Archives: November 2015


10
Thường trong những buổi hội thảo ngắn vài ngày, mình sẽ thích làm quen với nói  chuyện với các bạn quốc tế. Mình sẽ hỏi bạn ngồi bên trái ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, thích cái gì, suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này […]

25. CON GÁI CÀNG PHẢI ĐI HỌC


Ngày 13/11 Hằng tổ chức tốt nghiệp cho các học viên của LeaderTalks.com khóa 4 &5.   Đây là tập hợp bài trình bày của khách mời và học viên và Hình ảnh. Thông tin khai giảng khóa 6.   Phần chia sẻ của Hưng Nguyễn- Thủ khoa 30/30 của […]

TỐT NGHIỆP KHÓA 4&5