Daily Archives: November 16, 2015


Ngày 13/11 Hằng tổ chức tốt nghiệp cho các học viên của LeaderTalks.com khóa 4 &5.   Đây là tập hợp bài trình bày của khách mời và học viên và Hình ảnh. Thông tin khai giảng khóa 6.   Phần chia sẻ của Hưng Nguyễn- Thủ khoa 30/30 của […]

TỐT NGHIỆP KHÓA 4&5