Monthly Archives: January 2016


Khi lạy xuống, hạ toàn thân trước bậc tôn kính như tổ tiên huyết thống hay tâm linh, là ta muốn quy phục về giá trị thật – lành – đẹp. Bản ngã kiêu ngạo, tự hào hay muốn chứng tỏ, thể hiện sẽ được lắng dịu xuống và tan biến […]

HƯỚNG DẪN CÁCH LẠY TỔ TIÊN


Hôm nay lớp tiếng anh cho trẻ em ở bình dương có thêm hai bạn mới. Từng bạn một lên giới thiệu về bản thân. Bạn Mây giới thiệu như ri: Con ở nhà tên Mây, đi học tên Khánh Tiên. Con có một em trai mà em trai quậy […]

TRẺ CON THIỆT ĐÁNG YÊU