Daily Archives: January 3, 2016


Hôm nay lớp tiếng anh cho trẻ em ở bình dương có thêm hai bạn mới. Từng bạn một lên giới thiệu về bản thân. Bạn Mây giới thiệu như ri: Con ở nhà tên Mây, đi học tên Khánh Tiên. Con có một em trai mà em trai quậy […]

TRẺ CON THIỆT ĐÁNG YÊU