Daily Archives: January 28, 2016


Khi lạy xuống, hạ toàn thân trước bậc tôn kính như tổ tiên huyết thống hay tâm linh, là ta muốn quy phục về giá trị thật – lành – đẹp. Bản ngã kiêu ngạo, tự hào hay muốn chứng tỏ, thể hiện sẽ được lắng dịu xuống và tan biến […]

HƯỚNG DẪN CÁCH LẠY TỔ TIÊN